Produkty

Ochrana majetku

Monitorovací systém

Monitorovacie systémy, ľudovo nazývané kamerovky, sú v poslednej dobe veľmi žiadané. Výber systému a jeho komponentov  výrazne ovplyvní výsledný efekt. Analógová kamera je postupne nahrádzaná technologicky novšími IP modelmi. IP kamery sú   vďaka kvalitatívnym vlastnostiam a momentálnej cenovej dostupnosti najžiadanejšie. Prostredníctvom aplikácií pre mobilné telefóny a tablety je monitorovanie objektov úplne jednoduché a dostupné pre široké spektrum zákazníkov. 

 

Požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia chráni hlavne preventívne objekt pred požiarom. Je jedným z technických prostriedkov, ktoré dokážu ustrážiť veľké materiálne hodnoty. Pre niektoré objekty je povinná zo zákona. Ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Preto v poslednej dobe narastá záujem o tento spôsob ochrany aj tam, kde to priamo zákon nestanovuje. Typ, veľkosť objektu a požiadavky klienta určujú konfiguráciu použitého systému.

 

Prístupové systémy

Riadiť vstup osôb do objektu je v dnešnej dobe čoraz viac potrebné. Zoberme si len taký príklad vjazdu áut na súkromný pozemok bez oprávnenia. Ochrániť dvor, parkovisko či budovu pred cudzími pomáhajú audio a video vrátniky, automatické brány, rampy a zábrany, ktorých konfiguráciu a rozsah vieme  efektívne doporučiť na základe zrealizovaných inštalácií.

 

Bezpečnostné fólie

Úlohou bezpečnostných fólií je hlavne časovo zdržať páchateľa pri pokuse o vlámanie sa do chráneného objektu cez sklenené výplne. V súčinnosti s dobre navrhnutým poplachovým systémom dokážu veľmi účinne zamedziť samotnému vniknutiu do vnútorných priestorov objektu a tak minimalizovať škody. V prípade potreby chrániť priestory pred priamym slnečným svetlom a jeho tepelným a UV žiarením doporučujeme bezpečnostné fólie kombinovať so solárnymi, ktoré sa vyrábajú v niekoľkých odtieňoch.

 

Zabezpečovacia signalizácia

Zabezpečovacie systémy, alebo aj elektrická zabezpečovacia signalizácia, slúžia na ochranu objektov a majetku, ktorý sa v nich nachádza. Rodinný dom, chata, priemyselný objekt, obchodné alebo firemné priestory si vyžadujú použitie systémov rôzneho rozsahu. Hlásenie narušenia závisí od dostupných komunikačných médií (telefónna linka, pokrytie signálom mobilného operátora) a od požiadavky investora (pripojenie na pult centralizovanej ochrany). Po zvážení všetkých okolností doporučíme optimálnu zostavu.

 

Ochrana tovaru

Každý rok sa zverejňujú štatistiky krádeží a strát tovaru v obchodoch. Z týchto správ jednoznačne vyplýva, že ochrana tovaru je čoraz potrebnejšia, a to bez ohľadu na sortiment. Výrobcovia zabezpečovacej techniky ponúkajú širokú škálu systémov a príslušenstva, ktoré pomáhajú chrániť tovar  a včas upozornia personál predajne pri pokuse o krádež. Výber konkrétneho typu systému závisí od predávanej komodity  a dispozície obchodného priestoru.

 

 

Centrálne vysávače

Centrálny vysávačový systém je v poslednom období dosť vyhľadávaný. Na jednej strane významnou mierou uľahčuje udržiavanie čistoty v objekte tým, že obsluha nepotrebuje za sebou ťahať často ťažké výkonné vysávače.  A na strane druhej je veľmi efektívny vďaka svojej vyše 99% účinnosti. Typ a model agregátu sa vyberá podľa rozlohy objektu. Voľbou príslušenstva určíme komfort obsluhy.

V súčasnosti je k dispozícii aj zaujímavá škála doplnkov, ako Wally Flex, systém skrytej hadice Hide a Hose, Wroom, separátor popola, Vacpan, ktoré rozširujú použiteľnosť systému a ešte viac zvyšujú komfort pri vysávaní. 

Na agregáty CycloVac, najdôležitejšiu  a najdrahšiu časť systému, poskytujeme vďaka kvalite výrobcu bezkonkurenčnú záruku. Na systémy bez regulácie výkonu je záruka 10 rokov a na agregáty s reguláciou výkonu až 15 rokov.

 

Elektroinštalácie

Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je káblový systém, ktorý zabezpečuje elektrické a dátové prepojenia v budovách s morálnou životnosťou niekoľko desiatok rokov. Je to infraštruktúra, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami na technológiu, ktorú bude systém prepájať. Preto sa už pri návrhu kabeláže musí postupovať dôsledne. Dodatočné zmeny sa uskutočňujú obtiažne a sú finančne nákladné.

Podľa Vašich požiadaviek navrhneme a zrealizujeme dodávku štruktúrovanej kabeláže s montážou všetkých pasívnych aj aktívnych komponentov siete. Na dodané produkty a práce poskytujeme záruku v zmysle záručných podmienok výrobcov.

Silnoprúdové rozvody

Silnoprúdové rozvody majú za úlohu rozviesť elektrickú energiu v bytových aj nebytových priestoroch. Rozvod elektriny sa uskutočňuje prostredníctvom silnoprúdových vedení z elektrických rozvádzačov. Tvoria ich zásuvkové a svetelné okruhy. 
Aby rozvod spĺňal požiadavky užívateľov, je potrebné prikladať dôraz už pri projektovaní a následne aj pri samotnej montáži. Zabezpečujeme návrh, montáž, dodávku aj konečnú revíznu kontrolu pre udelenie spôsobilosti používania novovytvorených rozvodov elektrickej energie.

Slaboprúdové rozvody

Oblasť slaboprúdových rozvodov zahŕňa aj rozvody pre také systémy, ako sú systémy pre ochranu majetku – zabezpečovacie a monitorovacie systémy, prístupové systémy – rôzne audio a video vrátniky, dochádzkové systémy, automatické brány. Do tejto skupiny patria aj rozvody zabezpečujúce príjem televízneho vysielania, rozvody pre audio a video zariadenia a ozvučenie interiéru a exteriéru objektov.